five to six // ötről hatra

why is it so hard to speak joy

hardship
with the spirit of adventure lost
loss
without parting and and making peace
grief
alone and expendable
old age
long forgotten
illness
and no desire to learn
death
and unfinished business

no wonder
misery doesn’t sing joy
it breaks the heart

but even when the long untrodden
path of the pleasure of life
is rediscovered
the dissolving mountain of shame
still stands in the way
of the subterranean
river of laughter

clear out the rocks
make a royal bed
for the waters

speak joy

//

miért olyan nehéz szóra bírni az örömöt

veszedelem
kalandvágy nélkül
veszteség
búcsú és békülés nélkül
bánat
egyedül és nélkülözhetően
vénség
elfeledetten
betegség
a tanulni nem vágyónak
halál
lezáratlan ügyekkel

nem csoda
hogy a szerencsétlenség
nem dalol az örömről
szíve szakadna

de még mikor az életélvezet
régóta járatlan ösvényét meg is találjuk
a szégyen omló hegye
még mindig eltorlaszolja
a nevetés
föld alatti folyóját

hordd el a sziklákat
építs királyi ágyat
a vizeknek

beszéljen az öröm

orphic trance 2 // orfikus transz 2

get near by expanding silence
get near through a deck of cards
get near wearing thankfulness
get near while voicing needs
get near from drunkenness
get near into sobriety
get near to have your fill
get near with purposeful hunger
get near out of shunning sleep
get near on the wings of dreams
get near along forests and meadows
get near via cities and factories
get near in temples and tombs
get near over mountains and down valleys
get near singing your best tune
get near drenched in rain and assaulted by hail
get near immersed from spring to ocean
get near hurried by fire bright fire
get near gasping the last breath

get near

—–

közelíts a táguló csendbÅ‘l
közelíts egy pakli kártyán keresztül
közelíts hálába burkolódzva
közelíts a hiány szavaival
közelíts részegülten
közelíts józanságban
közelíts teli hassal
közelíts önként éhezve
közelíts elkerülve az alvást
közelíts álmok szárnyain
közelíts át erdÅ‘n réteken
közelíts városon gyárakon
közelíts keresztül templomokon sírokon
közelíts hegyen át és végig a völgyben
közelíts legszebb dalodat énekelve
közelíts esÅ‘ben ázva, jégverésben
közelíts forrástól óceánig alámerülve
közelíts tűztől fényes tűztől űzetve
közelíts utolsó lélegzetedben

közelíts

A vaccine rabbit hole

As recommended by Charles Eisenstein, Toby Rogers writes about the global effects of vaccination. These titles and summaries caught my eye right away:

Why I’m an abolitionist – According to the best data set in the world, all of the vaccines on the U.S. schedule cause more harm than benefits.

A mostly subconscious genocide – Vaccine injury is really really expensive. Vaccine injury in children roughly doubles educational costs and vaccine injury in all ages massively increases healthare costs.

American politics is so bizarre because it’s actually just two large groups of vaccine injured people fighting against each other

Sounds like a nutter, right? But what if he’s not? The quality of writing suggests otherwise… Enter at your own risk.

Fact // Tény

A legtöbb ember abban nagyon hasonlít egymásra, hogy mind nagyon különbözÅ‘nek gondolják magukat.

*

One strong resemblance between most people is that they all think that each of them is very different.

Ahogy ébredek, az álom elköszön: “Szép valóságokat!” // As I awaken, the dream waves goodbye. “Sweet realities!”

Amikor álmomban rájövök, hogy álmodom, akkor egyben annak is tudatába kerülhetek, hogy azt álmodom, amit akarok, hogy álmodhatok mást is. Ha ébren rájövök, hogy ébren vagyok, akkor egyben annak is tudatába kerülhetek, hogy a valóságban vagyok, és azt valósítok, amit akarok, valósíthatok egészen mást is? Majdnem. A különbség mutatja meg, hogy melyik az álom és melyik az ébrenlét.


When, in a dream, I realise that I am dreaming, I can also become aware that I can dream whatever I want, that I can dream something completely different. If, when awake, I realise that I am awake, can I also become aware that I am in reality, and that I can make real whatever I want to make real, that I can make reality completely different? Almost. The difference tells me which is the reality and which is the dream.

orphic trance // orfikus transz

i stumble into your house
on acid wings
smoke swirling in my head
everywhere always
and every way is your house
Great Mystery
all ways is your house

i shed my skin in your house
taking any forbidden side door
assuming any disguise
i sneak i swindle myself
into your presence
Great Mystery
i sneak into your presence

strong peace resides
abiding in your presence
strong peace that cares not
death from life
with chaos your pulsing heart
Great Mystery
strong peace chaos heart

conduct me with your peace
urge me to freedom
in gentle birth
gentle birth into awakening
the flower blossoms forth
Great Mystery
the flower speaks

-//-

savszárnyakon
fejemben gomolygó füsttel
botlok be a házadba
mindig mindenhol
mindenféleképpen a te házad
Nagy Titokzatosság
minden út a te házad

házadban levedlem bÅ‘römet
át minden tiltott oldalajtón
bármiféle álcát magamra öltve
besurranok becsempészem magam
a jelenlétedbe
Nagy Titokzatosság
besurranok jelenlétedbe

erős béke lakozik
rendületlenül jelenlétedben
erős béke nem törődik
élettel halállal
káosz a te dobogó szíved
Nagy Titokzatosság
erÅ‘s béke káosz szív

vezess engem békéddel
bíztass szabadságra
gyengéd születéssel
gyengéd születéssel az ébredésbe
a virág kibomlik
Nagy Titokzatosság
a virág beszél

Acceptance and Change // Elfogadás és változás

My goal is to accept myself as I am.
My goal is to change.
My goal is not to accept myself as I am, but to change.
My goal is not to change, but to accept myself as I am.
My goal is to accept myself as I am, but to change.
My goal is to change, but to accept myself as I am.
In order to change, I need to accept myself as I am.
In order to accept myself as I am, I need to change.
If my goal is to accept myself as I am, why should I change?
If my goal is to change, why should I accept myself as I am?
My goal is to accept myself as I am, but as right now I do not accept myself as I am, reaching that goal requires me to change.
It seems that reaching any goal implies a change in me: from the me that has not yet reached the goal to the me that has reached the goal.

.

A célom az, hogy fogadjam el magam úgy, ahogy vagyok.
A célom az, hogy megváltozzak.
Nem az a célom, hogy fogadjam el magam úgy, ahogy vagyok, hanem az, hogy megváltozzak.
Nem az a célom, hogy megváltozzak, hanem az, hogy fogadjam el magam úgy, ahogy vagyok.
A célom az, hogy fogadjam el magam úgy, ahogy vagyok, de változzak meg.
A célom az, hogy változzak meg, de fogadjam el magam úgy, ahogy vagyok.
Ahhoz, hogy megváltozzak, el kell fogadnom magam úgy, ahogy vagyok.
Ahhoz, hogy elfogadjam magam úgy, ahogy vagyok, meg kell változnom.
Ha az a célom, hogy úgy fogadjam el magam, ahogy vagyok, miért kellene megváltoznom?
Ha az a célom, hogy megváltozzak, miért kellene úgy elfogadnom magam, ahogy vagyok?
A célom az, hogy fogadjam el magam úgy, ahogy vagyok, ám mivel ebben a pillanatban nem fogadom el magam úgy, ahogy vagyok, a célom eléréséhez meg kell változnom.
Úgy tűnik, bármely cél eléréséhez nekem is meg kell változnom: az én, aki még nem érte el a célt, átváltozik azzá az énné, aki már elérte azt.

up comes the slimy dogbeast

i begin in the seamless land
tiny encapsulated ocean
as we all do

two gods send out two lines
intruder and receiver
combine to build me
as we all do

wordless I float on warmth
blossoming anchor
doubling mirroring sticking
together out of whole cloth
as we all do

inward i gather speed
outward the skin to hold it
as we all do

rhythms fly intertwining
hosting desire
me seeking unme
as we all do

outgrow the hill that holds me
is my purpose
kill or be killed i fight
as we all do

up comes the slimy dogbeast
whirligig beginning to the world
i am born

depresszió helyett // in place of depression

ég veled öreg barátom
búcsúzom tÅ‘led kicsi bátyám
idejében rekedt
hasamban rekedt
védelmező démonom

ég veled éjszaka közepén
szorongó álomból elÅ‘bukkanó
szorongató félelem
fárasztó álmatlanság
ég veled csikorogva belülről
tompuló ész feszülÅ‘ pánik

mutasd a valódi arcodat
újra körömben kicsi békám
végre elÅ‘talált csöppség
sérelmed fájdalmad csalódásod
végre megint elÅ‘kiabáló

hallom a hangod

hallod a hangom

száműzött hazatérésének
így még nem örültem
ünnepi élet felszalagozva az ég is

amíg a szokásaim tartottak egyben
nem állt szabadságomban megvizsgálni Å‘ket

a történet nélküli jelenben
megvetett lábú otthonosság
a szokástest átvilágításának
elengedhetetlen feltétele

nem áshatom fel
pont azt a darab földet
amin állok

talán ezért kell
a megpróbáltatás
a próbatétel

viharból hazatérő
ragaszkodó árny
álomvigyázó kicsi testvér
üdvözöllek újra magamban

*

farewell old friend
i take my leave little older brother
caught in his time
caught in my belly
my guardian demon

farewell middle of the night
constricting fears
rising from anxiety dreams
exhausting insomnias
farewell intellect dulling panic tightening
with a slow grinding within

show me your real face
back in my company my little frog
finally found little lost tot
finally crying once more
your grievances your pain your disappointment

i hear your voice

you hear my voice

i have never felt so pleased
by the return of an exile
celebratory life even the sky is garlanded

while my habits were the things that kept me in one piece
i was not at liberty to examine them

being securely at home
in the storiless present
is an indispensable precondition
of illuminating the habit body

i cannot dig up
the very piece of land
on which i stand

maybe that is why
ordeal and trials
are required

clingy shadow
returned from the storm
dreamguarding little sibling
i salute you within me again