orphic trance 4 // orfikus transz 4

body of war body of peace

mine is a body of war
mine is a body of war
mine is a body of war

geared for want pain loss death
ever vigilant wrathful fire
fertile embers of fear
ash sadness

i am a body at war
i am a body at war
i am a body at war

quick to retaliate
spreading propaganda
venturing forth into madness
lost in the woods

silence makes an inroad
there is a rivulet of enoughness
that widens brightens into an invincible sun
Great Mystery

mine is a body of peace
mine is a body of peace
mine is a body of peace

full of life ready for adventure
open for tenderness and joy
secure and trustful
golden gratitude

i am a body at peace
i am a body at peace
i am a body at peace

*

corpus belli corpus pacis

az enyém háború teste
az enyém háború teste
az enyém háború teste

mindig csak a nincs meg a fáj meg volt meg a meghalt
örökkön őrködő pusztító haragos tűz
félelmem termékeny parazsából
hamu szomorúság

testem a háború
testem a háború
testem a háború

gyors ellencsapású
propagandával is operáló
sekély őrületből a mélybe bátran rugaszkodó
erdőben tévedt

behatol a csönd
becsurog pici éppen elégség
mindgyőző nappá szélesedik fényesedik majd
Nagy Titokzatosság

az enyém a béke teste
az enyém a béke teste
az enyém a béke teste

a kiváncsi élettel teli kész a kalandra
nyílt ajtón jön a gyöngédség az öröm be a házba
biztonságban és bízón
hála arany hála

testem a béke
testem a béke
testem a béke

vesztő

alattomos
keserűség
távozz tőlem
gyönyörűség

akasztásom
szép napjára
szól a madár
szegény pára

jussa sörét
neve senki
megtagadom
elfeledni

jussa sörét
neve senki
megtagadom
elfeledni

nyugodtan

odaadom csak adj cserébe
egy kicsi semmit
kell nekem

nincs más ami az ürességet
úgy töltené be kedvesem
egy kicsi semmit adj nekem

elviheted csak hagyj helyette
magadból
egy kis falatot

ha erre jársz majd és hiányzik
mindegy lesz hogy melyik nap jársz itt
ígérem tőlem megkapod

tiéd lehet mert az emléke
éppen elég
ha megmarad

vidd amerre a szelek visznek
s ha rádtalál az alkonyat
tarts meg magadnak magadat

Princess of Swords // Kardok Királynője

earth in air
soil borne by wind
seeds spores tiny creatures
idea into matter

unabating storm
resentful harshness
hard forcefulness
lady on a flying horse
sword swings altar splits

subtlety in material things
sneaky fingers
swift mind
thriving in dissent
negotiator

risk of madness
propensity to evil
hard-eyed retributor
fountain of chaos

wisdom’s low wisper
the heart may grow ears
time to speak up
divestment of falsehood
true speech

*

Kardok Királynője

föld a levegőben
szélben szálló por
magok spórák apró lények
gondolatból forma

múlhatatlan vihar
kíméletlen sérelem
súlyos erőszak
hölgy repülő lovon
kard lendül oltár hasad

anyagi síkon kifinomultság
lopakodó ujjak
gyors elme
viszályban nyertes
békecsináló

kerülgető őrület
gonosz hajlam
büntetésben könyörtelenség
káosz forrása

suttogó bölcsesség
fület növesztő szív
a hang hallatásának ideje
a hamisság levetkezése
igaz beszéd

orphic trance 3 // orfikus transz 3

Great Oath of the Snake

Sweet Mystery
Haven of Peace
Source, world undying
to you I pledge myself

Wonder
the capacity to seek
life’s first gift to space
she is the goddess who pours forth
who manifests
plenitude, variation, diversity
attention, interest, adventure
she is the fountain of life

her dark companion is Apathy
the inescapable end
he is the god of passing
master of loss
parting, unbeing
silent, motionless, cold
he is the opener of space

Joy
the possibility of pleasure
life’s second offering to space
is the goddess who elevates
she is friendliness, familiarity, love
she is ecstasy, passion, abandon

her shadow is Pain
ingress of suffering
he is the god of sickness and healing
he is the father of separation
bitterness, convulsion, grief
ocean of cleansing tears

Balance
presence of mutual benefit
the third stone life threw into space
the goddess of connection
of giving and receiving
of taking and surrender
she is art, above all else
the art of life

her counterweight is Confusion
the undermind currents
lord of fear
intrusion, madness
chaos vengeful and overpowering
instinct, ferocity, hunger, need
he is strength and he is weakness
forlorn, forsaken, alone, cut away

Fairness
the way af consideration
life’s fourth flower blossoming
the goddess of awareness
of sense inward and outward
of distinction and pattern
she is knowledge, queen of reason

her adversary is Greed
violence and coercion
the god of war
protector of slaves and slavers
grand executioner and the convicted
persecutor and prey
merciless, uncaring,
predatory

Freedom
the infinite paths of action
life’s final, fifth endowment
the goddess of light
choice, responsibility, commitment
vocation, inheritance, tradition
she is fate undecided
to shape and be shaped

her twin is Bondage
routine and resignation
timekeeper of monotony
in his tower of clocks
witherer of the heart
timedrainer
gravedigger
the cage that holds minds

beyond that cirle of ten
only Great Mystery
Source, world undying
to you I pledge myself

*

A Kígyó tanúbizonysága

Édes titokzatosság
Béke menedéke
Forrás, haláltalan világ
Hozzád intézem magam

Kiváncsiság
keresés képessége
az élet első ajándéka a térnek
istennő, aki bőséget
változatosságot, sokféleséget
figyelmet, érdeklődést, kalandot
kiáraszt és anyagba vetít
élet kútja ő

sötét társa Közöny
elkerülhetetlen vég
elmúlás istene
veszteség, elválás,
nemlét ura
néma, mozdulatlan, hideg
tér feltárója

Öröm
élvezet lehetősége
az élet második adománya
istennő, aki felemel
barátságosság, családi kötelék, szeretet ő
extázis, szenvedély, önfeledtség

árnyéka Fájdalom
beömlő szenvedés
betegség és a gyógyulás istene
elkülönülés atyja
keserűség, görcs, gyász
tisztító könnyek óceánja

Egyensúly
kölcsönös előny létezése
harmadik kő, mit az élet a térbe hajított
kapcsolódás istennője
adás és elfogadás
elvétel és elengedés
művészet ő, mindenek felett
az élet művészete

ellensúlya Zavar
elmealatti áramlatok
félelem ura
bezúduló őrület
bosszúéhes erőhatalmú káosz
ösztön, irgalmatlanság, éhezés, szükség
ő az erő és ő a gyöngeség is
elhagyatottság, kitaszítottság, kényszerű magány

Igazságosság
megfontolás útja
az életből fakadó negyedik virág
tudat istennője
belső és külső érzék
megkülönböztetés és minta ő
éles ész, tudás királynője

ellenfele Mohóság
erőszak és kényszer
háborúisten
rabszolgák és rabszolgatartók védelmezője
nagy hóhér és elítélt
üldőző és zsákmány
könyörtelen, rideg
ragadozó

Szabadság
a tett végtelen ösvényei
az élet utolsó, ötödik eszköze
fény istennője
választás, felelősség, elköteleződés
hivatás, örökség, hagyomány
meghatározatlan sors
formáló és forma

ikertestvére Rabság
szokás és beletörődés
ismétlődő idő őrzője
órákból épült tornyában
szívsorvasztó
időemésztő
elhantoló
elmeketrec

e tíz körén túl
csak Nagy Titokzatosság
Forrás, haláltalan világ
Magam hozzád rendelem.