The Devil and the Wild Pears // Az ördög és a vadkörte

One sunny autumn afternoon the devil was walking home through the forest with a leisurely gait. He’d just been to a wedding, where he feasted until he could eat no more, and also partook of the wine to the best of his ability. Glancing around, he whistled a little tune, and then, right next to the path, he noticed a small heap of wild pears. He laughted out loud and opened the front of his pants, saying to himself: “Oh, wild pears! What’s the use?”, and with a joyful sigh he pissed on the fruit.

A week later fine drizzle, cold wind and distant thunder found the devil in the forest one again. He held his collar together with one hand and kept his threadbare cap on his head with the other as he scurried along, panting a little. He had not eaten in days and his belly was aching with hunger.

Suddenly, he noticed the heap of wild pears. He stopped, looking at the fruit on the ground thoughtfully, then he squatted down and picked a pear from the top of the heap. “No piss on here!”, he pronounced, and devoured it in two bites. Then he picked up a second one… “No piss on here, either!”, he said, and ate that one, too. He picked up a third pear: “No piss on here, either!”

He kept on squatting there until he had eaten all the wild pears. Then he gave a sigh and a groan as he raised himself up again, and hurried on.

*

I heard this story as a child, and it has kept coming to mind ever since. Sometimes I also tell it. Like right now.

What is this story about?

For me, firstly, it is about life: the inevitable ups and downs. It’s not all beer and skittles. Unpredictable changes can happen at any time, and if you disrespect the little things, you don’t deserve the great ones… if you believe that you are secure, that very belief puts you in danger.

Secondly, though, and it seems to be the deeper meaning, it is about the splitting type of pseudo-personality. About the kind of person for whom everything (and everyone) is either perfect or totally rubbish. The only trouble with that is that nobody and nothing is ever fully perfect, or bad to the core. So this kind of person is eternally disappointed: they cannot have what they want, as it doesn’t and cannot exist.

Perhaps the story could be entitled The Hungry Demon and the Wild Pears.

But who had gathered the wild pears into a heap?

//

Egy napos őszi délutánon az ördög hazafelé baktatott az erdőben. Lakodalomból érkezett, ahol alaposan telezabálta magát, és jócskán ivott a borból is. Nézelődött, fütyörészett, majd az ösvény mellett észrevett egy kis kupac vadkörtét. Elröhögte magát, megoldotta a nadrágja elejét, és azt mondta magában: “hah, vadkörte, vackor, mit nekem az ilyesmi! Semmire se jó!”, azzal jólesően lepisálta a kupacot.

Egy héttel később aztán a szemerkélő eső, a hideg szél és a távolból hangzó mennydörgés megint az erdőben találta az ördögöt. Egyik kezével a kabátja gallérját fogta össze, a másikkal a foszlott kucsmát nyomta a fejéhez, úgy igyekezett, enyhén lihegve. Napok óta nem evett, csikarta a gyomrát az éhség.

Egyszercsak meglátta a kupac vadkörtét. Megállt, elgondolkodva nézte a gyümölcsöt a földön, aztán lekuporodott, és felvett egy körtét a kupac tetejéről. “Ez nem pisás!” állapította meg, és két harapásra végzett is vele. Aztán felvett egy másikat… “Ez se pisás!”, mondta, és megette azt is. Jött a harmadik: “Ez se pisás!”

Egészen addig kuporgott ott, amíg az összes vadkörtét meg nem ette. Aztán felsóhajtott, egy nyögéssel talpra állította magát, és elsietett.

*

Gyerekkoromban hallottam ezt a mesét, időnként azóta is eszembe jut, van, hogy én is elmesélem. Például most is.

Miről szól ez a történet?

Nekem, egyrészt, az életről szól: egyszer hopp, másszor kopp, addig nyújtózkodjál, ameddig a takaród ér, ki a kicsit nem becsüli, és így tovább. Kiszámíthatatlan kanyar akármikor jöhet, aki elhiszi, hogy biztonságban van, az éppen ezzel teszi ki magát a veszélynek.

Másrészt viszont, és ez tűnik a mélyebb értelemnek, a hasító típusú álszemélyiségről szól. Akinek minden (és mindenki) vagy tökéletes, vagy úgy szar, ahogy van. Amivel csak annyi a gond, hogy senki és semmi nem tud sem maradéktalanul tökéletes, sem minden ízében rossz lenni. Így aztán az ilyen ember újra és újra csalódik: soha nem kaphatja meg azt amire vágyik, mert az nincsen, és nem is lehet.

Talán az is lehetne a történet címe, hogy Az éhes démon és a vadkörte.

De ki rakta kupacba a vadkörtét?

orphic trance 4 // orfikus transz 4

body of war body of peace

mine is a body of war
mine is a body of war
mine is a body of war

geared for want pain loss death
ever vigilant wrathful fire
fertile embers of fear
ash sadness

i am a body at war
i am a body at war
i am a body at war

quick to retaliate
spreading propaganda
venturing forth into madness
lost in the woods

silence makes an inroad
there is a rivulet of enoughness
that widens brightens into an invincible sun
Great Mystery

mine is a body of peace
mine is a body of peace
mine is a body of peace

full of life ready for adventure
open for tenderness and joy
secure and trustful
golden gratitude

i am a body at peace
i am a body at peace
i am a body at peace

*

corpus belli corpus pacis

az enyém háború teste
az enyém háború teste
az enyém háború teste

mindig csak a nincs meg a fáj meg volt meg a meghalt
örökkön őrködő pusztító haragos tűz
félelmem termékeny parazsából
hamu szomorúság

testem a háború
testem a háború
testem a háború

gyors ellencsapású
propagandával is operáló
sekély őrületből a mélybe bátran rugaszkodó
erdőben tévedt

behatol a csönd
becsurog pici éppen elégség
mindgyőző nappá szélesedik fényesedik majd
Nagy Titokzatosság

az enyém a béke teste
az enyém a béke teste
az enyém a béke teste

a kiváncsi élettel teli kész a kalandra
nyílt ajtón jön a gyöngédség az öröm be a házba
biztonságban és bízón
hála arany hála

testem a béke
testem a béke
testem a béke

Fact // Tény

A legtöbb ember abban nagyon hasonlí­t egymásra, hogy mind nagyon különbözőnek gondolják magukat.

*

One strong resemblance between most people is that they all think that each of them is very different.

Ahogy ébredek, az álom elköszön: ”Szép valóságokat!” // As I awaken, the dream waves goodbye. “Sweet realities!”

Amikor álmomban rájövök, hogy álmodom, akkor egyben annak is tudatába kerülhetek, hogy azt álmodom, amit akarok, hogy álmodhatok mást is. Ha ébren rájövök, hogy ébren vagyok, akkor egyben annak is tudatába kerülhetek, hogy a valóságban vagyok, és azt valósí­tok, amit akarok, valósí­thatok egészen mást is? Majdnem. A különbség mutatja meg, hogy melyik az álom és melyik az ébrenlét.


When, in a dream, I realise that I am dreaming, I can also become aware that I can dream whatever I want, that I can dream something completely different. If, when awake, I realise that I am awake, can I also become aware that I am in reality, and that I can make real whatever I want to make real, that I can make reality completely different? Almost. The difference tells me which is the reality and which is the dream.

Connections // Kapcsolódások [HUN below]

A few months ago, at the winter solstice, I had a vision.

In a state of deep meditation I ascended to an all-encompassing, god-like view of our biosphere (not for the first time, so I wasn’t utterly awestruck), and saw it this time as a network of individualities sparkling with cryptic fire and connected by living, pulsing, golden filaments. The message was clear: living beings and connections between living beings constitute the greatest part of what’s important in this universe, and if we deem anything else to be of importance, we do so only on account of its connection with the process of emerging and ongoing and dissolving living beings and their fractally ramifying interconnections.

It was ten days before China’s ominous New Year’s Eve communication. I had no inkling of what was to come, although there was, in me and around me, a strong sense of “change is coming”.

It seems to me this is also the message of the last few days, for me it is, anyway: the sea that we are sailing is composed of our connections to other living beings and their manifold interconnections, and now that there is a storm, battening down the hatches and shortening the sails translates to checking and testing and revitalizing our connections: in the months to come we may well need them to survive. So let’s start thinking and talking, thinking and talking about the important stuff, the suppressed beefs, the resentments, the issues of trust, but also the hidden sympathies, the glossed over losses and the pleasure and the gratitude: know who you can rely on and who is likely rely on you, because those reliances may well have to bear some serious weight in the near future.

*

Néhány hónappal ezelőtt, a téli napfordulón, látomásom volt.

Mély meditatí­v állapotban addig emelkedtem, amí­g mindent látó, már-már isteni nézőpontból nem láttam a bioszféránkat (nem először történt velem ilyesmi, úgyhogy nem fagytam le rémületemben). Ezúttal titokzatos, szikrázó tűzzel villódzó, pulzáló-élő-aranyló szálakkal összekötött csomópontok hálózatának láttam. Világos volt az üzenet: a mi univerzumunkban az élőlények és az élőlények közötti kapcsolódások adják a fontos dolgok túlnyomó részét, és ha bármi mást is fontosnak tekintünk, hát csak annyiban, amennyiben a megformálódó, önfenntartó majd feloldódó élőlényekből és a köztük fraktálosan bokrosodó kapcsolódásokból összeálló folyamathoz í­gy vagy úgy közük van.

Ez tí­z nappal Kí­na vészjósló szilveszteri bejelentése előtt történt. Fogalmam sem volt, mi közelí­t, bár bennem és körülöttem is erősen éreztem valamiféle nagy nekiindulást.

Most úgy látom, ugyanez az üzenete az utóbbi napoknak is, nekem biztos hogy az: a tenger, amin hajózunk, valójában a más élőlényekhez és a közöttük zajló számlálhatatlan kölcsönhatáshoz való kapcsolódásaink szövedéke, és most, hogy kitört a vihar, a csapóajtók lekötözése és a vitorlák megkurtí­tása voltaképpen azt jelenti: ellenőrizzük, tegyük próbára, élesszük fel a kapcsolódásainkat: a következő hónapokban az életünk múlhat rajtuk. Kezdjünk el tehát gondolkodni és beszélni, de a fontos dolgokról ám, az elfojtott haragról, a neheztelésekről és a bizalmi problémákról, de ugyaní­gy az eltitkolt szimpátiákról, a félretolt-elhanyagolt veszteségekről, az örömről és a háláról is: tudjuk, hogy kire számí­hatunk, és azt is, hogy kitől várhatjuk, hogy ránk fog számí­tani: könnyen lehet, hogy a közeli jövőben szükségünk lesz az ilyen ‘számí­tások’ minden teherbí­rására.