depresszió helyett // in place of depression

ég veled öreg barátom
búcsúzom tőled kicsi bátyám
idejében rekedt
hasamban rekedt
védelmező démonom

ég veled éjszaka közepén
szorongó álomból előbukkanó
szorongató félelem
fárasztó álmatlanság
ég veled csikorogva belülről
tompuló ész feszülő pánik

mutasd a valódi arcodat
újra körömben kicsi békám
végre előtalált csöppség
sérelmed fájdalmad csalódásod
végre megint előkiabáló

hallom a hangod

hallod a hangom

száműzött hazatérésének
í­gy még nem örültem
ünnepi élet felszalagozva az ég is

amí­g a szokásaim tartottak egyben
nem állt szabadságomban megvizsgálni őket

a történet nélküli jelenben
megvetett lábú otthonosság
a szokástest átvilágí­tásának
elengedhetetlen feltétele

nem áshatom fel
pont azt a darab földet
amin állok

talán ezért kell
a megpróbáltatás
a próbatétel

viharból hazatérő
ragaszkodó árny
álomvigyázó kicsi testvér
üdvözöllek újra magamban

*

farewell old friend
i take my leave little older brother
caught in his time
caught in my belly
my guardian demon

farewell middle of the night
constricting fears
rising from anxiety dreams
exhausting insomnias
farewell intellect dulling panic tightening
with a slow grinding within

show me your real face
back in my company my little frog
finally found little lost tot
finally crying once more
your grievances your pain your disappointment

i hear your voice

you hear my voice

i have never felt so pleased
by the return of an exile
celebratory life even the sky is garlanded

while my habits were the things that kept me in one piece
i was not at liberty to examine them

being securely at home
in the storiless present
is an indispensable precondition
of illuminating the habit body

i cannot dig up
the very piece of land
on which i stand

maybe that is why
ordeal and trials
are required

clingy shadow
returned from the storm
dreamguarding little sibling
i salute you within me again

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *